En student i Kalifornien klagade över hur mycket skräp från e-cigaretter som fanns på parkeringsplatsen vid skolan. Det blev upprinnelsen till den första systematiska studie som har gjorts på e-cigarettavfall, enligt organisationen Fair warning, som rapporterar om folkhälsa, konsument- och miljöfrågor.

Jeremiah Mock, biträdande professor vid University of California hade hört studentens klagomål, och tillsammans med forskningsassistenten Yogi Hendlin började han undersöka hur det såg ut vid tolv skolor i San Fransisco i Kalifornien. Mellan juli 2018 och april 2019 samlade de skräp från tobak, cannabis och e-cigaretter vid skolornas parkeringsplatser och upptäckte att 19 procent av avfallet var relaterat till e-cigaretter.

Hur avfallet från e-cigaretter, som består av mikroplaster, metaller, nikotin och brännbara litiumbatterier, påverkar miljön är lite undersökt. I själva verket är Mocks och Hendlins studie, som publicerades i oktober i en rapport från den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, den första som systematiskt katalogiserar e-cigarettavfall.

Jeremiah Mock, som hör till universitetets Center for Tobacco Control Research and Education, säger enligt Fair Warning att resultaten av studien är alarmerande. När de tomma påfyllnadsbehållarna kastas på marken kan de snabbt krossas till mindre bitar, som kan ätas av djur eller hamna i vatten. De kasserade behållarna innehåller ofta rester av e-vätskor, inklusive nikotin och andra giftiga kemikalier.

Vejpingboomen, särskilt bland ungdomar, har lett till produktion av miljontals e-cigaretter som är utrustade med litiumbatterier. Dessa bör lämnas på särskilda återvinningsstationer, men information om detta saknas på förpackningarna och batterierna hamnar ofta i de vanliga soporna.

En konsekvens av detta är bränder. Under de senaste åren har litiumbatterier från en mängd olika elektroniska produkter lett till bränder med skador för miljontals dollar på återvinningsbilar och anläggningar. Det är dock osäkert om eller hur ofta det är e-cigarettbatterier som är orsaken.

Kaliforniens senator Hannah-Beth Jackson har föreslagit en lag som ska kräva av företagen som producerar tobaksprodukter att dessa ska vara återvinningsbara eller att det ska finnas ett producentansvar att ta hand om avfallet. Förslaget har antagits av senaten, men kommer troligen inte att godkännas av underhuset utan att det införs ett undantag för traditionella rökcigaretter, enligt Fair Warnings artikel.

Läs vidare