Läkemedelsverket anser att e-cigaretter med nikotin är att betrakta som läkemedel och inte får säljas utan läkemedelsgodkännande. Inga e-cigaretter har i dagsläget ett sådant godkännande. År 2008 fick myndigheten sin bedömning av rättsläget bekräftad av dåvarande länsrätten i ett överklagat e-cigarettärende.

Som Tobaksfakta tidigare berättat har Läkemedelsverket under 2013 på olika sätt försökt få stopp på den omfattande försäljningen av e-cigaretter med nikotin i Sverige. Nyligen förbjöd myndigheten Skåneföretaget att fortsätta sin försäljning och kopplade ett vite på 700 000 kronor till förbudet.

Företaget överklagade och förvaltningsrätten har nu meddelat att företaget får fortsätta med försäljningen tills förvaltningsrättens dom i ärendet faller. Läkemedelsverket har uppmanats att komma in med ett yttrande senast 1 november. Myndigheten har även möjlighet att överklaga beslutet om att upphäva vitesföreläggandet.

I de pågående förhandlingarna om ett nytt tobaksproduktdirektiv avgörs för närvarande hur e-cigaretter ska regleras i framtida lagstiftning – som tobaksprodukter eller som läkemedel? Oavsett vad beslutet blir kommer det att ta flera år innan ny lagstiftning om e-cigaretter kan börja gälla.

– Det måste finnas en reglering även under tiden fram till dess, säger Martin Burman vid Läkemedelsverket.

– Vi kommer att argumentera för att vårt sätt att se på saken är riktigt.

Läs vidare