–Vår studie fann att användare av e-cigaretter utsätts för ökade koncentrationer av potentiellt skadliga halter av metaller – särskilt zink – som är korrelerade till förhöjd oxidativ DNA-skada, säger studiens ledande forskare Prue Talbot från University of California i USA enligt den indiska tidningen Orissa Post.

Zink är en mineral som har en viktig roll för tillväxt, immunfunktion och sårläkning. Både brist och överskott orsakar cellulär oxidativ stress, som om den inte kontrolleras kan leda till sjukdomar som åderförkalkning, koronar hjärtsjukdom, lungfibros, akut lymfoblastisk leukemi och lungcancer.

Det är de olika delarna i e-cigaretten som innehåller metaller som användaren får i sig.

Det här är den första studien som har undersökt e-cigarettanvändares metallexponering. Forskarna undersökte halten av olika metaller i urinen hos grupper av e-cigarettrökare, traditionella cigarettrökare och icke-rökare.

Hos användare av e-cigaretter fanns en koppling till förhöjd total metallexponering och oxidativ DNA-skada. Speciellt zinkkoncentrationen korrelerade med oxidativ DNA-skada, enligt studien.

Det är särskilt viktigt att gravida kvinnor avråds från att använda e-cigaretter.

–Överskott av zink i deras kroppar kan leda till illamående och diarré. Med tanke på de senaste dödsfallen och lungsjukdomarna i samband med e-cigarettanvändning, bör alla vara medvetna om de potentiella hälsorisker som är kopplade till e-cigarettanvändning, säger Talbot enligt Orissa Post.

 

Fakta studien

I studien, som genomfördes vid Roswell Park Comprehensive Cancer Center i Buffalo, USA, deltog 20 icke-rökare, 20 e-cigarettanvändare och 13 personer som röker traditionella cigaretter. Analysen gjordes vid University of California, Riverside.

Läs studien här.

Läs vidare