Under dagen kommer bland annat kunskapsläget om nya produkter, nikotinberoende och tobaksbolagens marknadsföringsstrategier att presenteras.

Läs mer och anmäl dig här

Läs vidare