Inför mötena har fem inledande frågor skickats ut och sedan har övriga deltagare från Lärare mot Tobak och övriga intresserade kunnat ställa frågor.

Mötena har varat ca 1 timme och har spelats in (utom i ett fall där anteckningar skedde) för en framtida utvärdering och uppföljning.

Läs mer och anmäl dig här 

Läs vidare