Redog använder sök- och räddningshundar för att hitta människor som till exempel har gått vilse eller begravts av jordbävningar. Utbildningen finansieras av donationer och Redog har tagit emot bidrag från Japan Tobacco International (JTI) i elva år. JTI Foundation skriver om donationerna på sin webbplats.

Läs vidare