Några av dagens programpunkter:

  • Torsten Kjellgren pratar om hur politiken påverkas av kontakter med tobaksindustrin
  • Blänkare om Tobaksfaktas SIFO/Kantarundersökning,  m allmänhetens stöd för en mer restriktiv tobakspolitik. Undersökningen kommer att presenteras i sin helhet senare.
  • Aktuell nikotinforskning
  • Goda exempel från Trollhättan

Se hela programmet här!

 

Anmälan till digitalt Tobacco Endgame-seminarium 23 november

 

Läs vidare