Bakom initiativet står organisationerna European Network for Smoking and Tobacco Prevention och No Fumadores. Organisationer från 15 länder är med och driver projektet, i Sverige är det A Non Smoking Generation.

Medborgare inom EU kan skriva på för att få EU att ta upp och driva frågorna. Mer information och länk till namninsamlingen hittar du här.

Om medborgarinitiativet lyckas samla in en miljon röster kommer EU-kommissionen så småningom att föreslå ett antal åtgärder, till exempel ett lagförslag. När förslaget har antagits av kommissionen behöver Europaparlamentet och EU-rådet, i vissa fall endast rådet, anta det för att det ska bli lag.

Läs vidare