Det är i USA och Västeuropa som e-cigaretterna har de största marknaderna.

Branschtidningen Tobacco Journal International har publicerat en katalog över världens tillverkare av e-cigaretter och e-E-cigarettvätskor med smaktillsatser och nikotin.

Katalogen innehåller också texter där experter bedömer branschens möjligheter för både den närmaste tiden och på längre sikt. Det visar sig att de betraktar 2016 som ett avgörande år.

Orsaken är de regleringar av e-cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv som gäller från 20 maj i år och de regleringar som den amerikanska myndigheten FDA kommer med i början av året.

FDA tillkännagav 2014 att man skulle vidga regelverket för tobak att omfatta även e-cigaretter.

EU-direktivets artikel 20 om e-cigaretter bedömdes i början som en seger för e-cigarettintressena sedan mera farmakologiskt baserade regler framförda av EU-kommissionen försvunnit. Nu behandlas i stället e-cigaretter i många avseenden som tobak.

Något som oroar branschen är kraven på barn- och manipulationssäkerhet. Orsaken är att det kan hindra en utveckling av större produkter med synliga vätskepatroner. Allt färre efterfrågar nämligen e-cigaretter som ser ut som vanliga cigaretter. Ju mer annorlunda, desto bättre.

Artikel 20 saknar en del inslag vilket innebär att varje enskilt EU-land får bestämma själva på flera områden, vilket gör prognoser osäkra. Ett exempel är att inget sägs om rökning av e-cigaretter i miljöer med rökförbud för tobak. Det kan innebära vitt skilda regler i olika EU-länder.

Vad branschen mest av allt oroas av är att länderna ska belägga e-cigaretter med punktskatt, som för tobak. Portugal framhålls som avskräckande exempel. Där infördes i slutet av 2014 punktskatt med 60 cent (euro) per milliliter e-vätska. Det dubblerade priset på påfyllnadsbehållarna, vilket medförde en minskning av försäljningen med 75 procent.

Branschen stöder reglerna om åldersgräns, förpackningarnas storlek och anmälningsplikten av nya produkter. Men man befarar att publiciteten med motstridiga hälsobesked kan ge restriktiva regleringar som ”bromsar utvecklingen.”

Sådana effekter anges som förklaring till det stopp i ökningen av e-cigaretter i Storbritannien som organisationen Action on Smoking and Health, ASH, rapporterat. Andelen användare av e-cigaretterna ökade år för år från 2010 till och med 2014, men avstannade under 2015.

Enligt experterna i E-cigarettkatalogen var försäljningen i världen år 2015 i alla fall större än för piptobak och cigariller tillsammans. 2016 beräknas sektorn ge större avkastning än all rökfri tobak för att om tio år vara största kategori – näst cigaretterna.

Det budskap som trumfas in i katalogens hundratals företag är att e-cigaretterna produceras för att hjälpa rökare att sluta röka tobak.

Endast två av katalogens företag finns i Sverige. Det är ett engelskt bolag och ett ungerskt. Båda är verksamma i Stockholm och säljer e-cigaretter och vätska via internet.

Källor:

TJI e-cigarette directory 2016

:www.ECigIntelligence.com

Om tobaksbolagens e-cigaretter

https://www.tobaccotactics.org/index.php/E-cigarettes

Foto: Maja Suslin, TT

Läs vidare