Omröstning om slim-cigaretter

I det här fallet innebär nej att man stöder ett förbud mot slim-cigaretter, medan ja innebär ett nej till ett förbud.

Så här röstade man:

Amelia ANDERSDOTTER (Piratpartiet)
JA
Anna Maria CORAZZA BILDT (M)
JA
Christian ENGSTRÖM (Piratpartiet)
JA
Göran FÄRM (S)
NEJ
Christofer FJELLNER (M)
JA
Mikael GUSTAFSSON (V)
NEJ
Anna HEDH (S)
NEJ
Gunnar HÖKMARK (M)
JA
Anna IBRISAGIC (M)
JA
Kent JOHANSSON (C)
NEJ
Isabella LÖVIN (MP)
NEJ
Olle LUDVIGSSON (S)
NEJj
Jens NILSSON (S)
NEJ
Marit PAULSEN (FP)

NEJ
Carl SCHLYTER (MP)
NEJ
Olle SCHMIDT (FP)
NEJ
Alf SVENSSON (KD)
NEJ
Marita ULVSKOG (S)

NEJ

Omröstningarna om e-cigaretter

Först röstade man om ändringsförslag 71 som innebar att e-cigaretter ska klassas som läkemedel. Det förslaget röstades ner med 298 ja-röster mot 362 nej-röster och 8 nedlagda.

Så här röstade man:

Amelia ANDERSDOTTER
NEJ
Anna Maria CORAZZA BILDT
NEJ
Christian ENGSTRÖM
JA
Göran FÄRM
JA
Christofer FJELLNER
NEJ
Mikael GUSTAFSSON
JA
Anna HEDH
JA
Gunnar HÖKMARK
NEJ
Anna IBRISAGIC
NEJ
Kent JOHANSSON
JA
Isabella LÖVIN
JA
Olle LUDVIGSSON
JA
Jens NILSSON
JA
Marit PAULSEN
JA
Carl SCHLYTER
JA
Olle SCHMIDT
NEJj
Alf SVENSSON
NEJ
Marita ULVSKOG
JA
Cecilia WIKSTRÖM
NEJ

Efter detta röstade man i stället om ändringsförslag 170, som säger att e-cigaretter som påstås kunna behandla eller förebygga sjukdom ska regleras som läkemedel, men att e-cigaretter som inte påstås ha dessa effekter ska regleras som tobaksprodukter.

Amelia ANDERSDOTTER
JA
Anna Maria CORAZZA BILDT
JA
Christian ENGSTRÖM
JA
Göran FÄRM
NEJ
Christofer FJELLNER
JA
Mikael GUSTAFSSON
NEJ
Anna HEDH
NEJj
Gunnar HÖKMARK
JA
Anna IBRISAGIC
JA
Kent JOHANSSON
NEJ
Isabella LÖVIN
NEJ
Olle LUDVIGSSON
NEJ
Jens NILSSON
NEJ
Marit PAULSEN
JA
Carl SCHLYTER

NEJ
Olle SCHMIDT
JA
Alf SVENSSON
JA
Marita ULVSKOG
NEJ
Cecilia WIKSTRÖM
JA

Läs vidare