– Vår studie ger viktiga bevis för att risken för tidig död minskar hos patienter som slutar röka, och att risken fortsätter att minska år efter år som personen är rökfri, säger Deborah Symmons, professor i reumatologisk och muskuloskeletal epidemiologi vid University of Manchester.

Deborah Symmons och hennes medarbeetare analyserade data om 5 677 patienter med reumatoid artrit i England. 34 procent var före detta rökare och 26 procent rökte när studien startade.

Resultatet visade att rökande patienter löpte nästan dubbelt så hög risk att dö tidigt som patienter som aldrig hade rökt. Bland före detta rökare var risken lägre än bland rökarna och risken sjönk för varje år ned mot samma nivå som för dem som aldrig rökt.

– Vi hoppas att den här forskningen kan användas av folkhälsoarbetare och reumatologer för att hjälpa fler att sluta röka, säger Deborah Symmons.

Studien är publicerad i tidskriften Arthritis Care and Research.

Läs vidare