– Det har fördelar att sluta röka även sent i livet, framhåller dr Gotaro Kojima, University College i London, som ledde studien.

När man åldras går funktionen hos många av kroppens organ ned och man får en lägre reservkapacitet. Risken för många sjukdomar ökar också med stigande ålder. Den sammanlagda effekten av allt detta kan i vissa fall bli så stor att personen blir vad forskarna kallar skör. Skörhet innebär att man är extra känslig och att konsekvenserna blir värre om man exempelvis råkar ut för en fallolycka eller sjukdom.

Tecken på skörhet kan vara viktminskning, trötthet, långsam gång, låg fysisk aktivitet och minskad muskelmassa.

För att se om rökning påverkar risken för skörhet analyserade forskarna i den aktuella undersökningen data om 2 542 brittiska äldre över 60 år.

261 av deltagarna rökte och 2 281 var rökfria. Redan i början av studien syntes en tydlig skillnad mellan de två grupperna. Rökarna var i genomsnitt skörare, mindre välbärgade, ensammare, mindre utbildade och smalare än sina rökfria jämnåriga. Och bland de personer som inte klassade som sköra i början fördubblade rökning risken för att bli skör under de fyra år som studien pågick.

1 113 personer hade rökt tidigare och deras riskprofil var i stort densamma som för dem som aldrig hade rökt. Det gällde även dem som slutat för bara några år sedan.

– Även när man är äldre verkar det kunna minska risken att bli skör om man slutar röka, säger dr Gotaro Kojima till Reuters.

Studien har publicerats av Age and Ageing.

Läs vidare