Dessa sjukdomar kallas för systemiska inflammationssjukdomar och exempel på sådana är reumatoid artrit (ledgångsreumatism), multipel skleros (MS) och inflammatorisk muskelsjukdom, myosit. Under måndagen och tisdagen samlas forskare i Stockholm för att diskutera de senaste rönen på konferensen ”The Lung – a pivotal player in systemic inflammatory diseases”:

Det anses nu belagt att vissa genetiska förutsättningar i kombination med rökningsrelaterade förändringar i lungorna innebär kraftigt ökad risk för denna typ av sjukdomar, som traditionellt behandlas inom neurologin eller reumatologin. Vid rökning kan proteinsammansättningen i lungorna förändras, vilket kan göra att proteinerna uppfattas som kroppsfrämmande. Det startar immunologiska kedjereaktioner, som leder till förändringar i och symtom från en rad andra organ i kroppen. Det gör rökningsrelaterade förändringar i lungorna till en avgörande faktor för vissa fall av ledgångsreumatism, MS och myosit – folksjukdomar, som drabbar många människor varje år.

Symposiet arrangeras av Karolinska Institutet med stöd av bland andra Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.

Läs vidare