Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om förbudet mot bilrökning. Syftet är att minska barns exponering för tobaksrök och skydda dem mot hälsoskador. Förbudet ska komplettera ett förslag till ny tobakslag som redan lämnats till den finska riksdagen och som syftar till att genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv.

Förslaget om bilrökningsförbud är ute på snabbremiss. Hufvudstadsbladet rapporterar att flera remissinstanser anser att förbudet i stället borde gälla i bilar med barn upp till 18 år. Regeringen har motiverat åldersgränsen med att 15-åringar själv är kapabla att fatta beslut som rör deras hälsa. Bland andra barnombudsmannen Tuomas Kurttila betvivlar dock att 15-åringar tillräckligt effektivt kan förbjuda sina föräldrar eller andra vuxna att röka i bilen.

Flera remissinstanser anser också att lagförslaget är för svagt när det gäller övervakning av att förbudet följs. De vill att polisen ska sköta övervakningen och att det ska bli straffbart att röka med barn i bilen på samma sätt som det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör bil.

Läs vidare