Lagen innebär fullständigt rökförbud på sportarenor, på restauranger och kaféer, i offentliga byggnader och vid hållplatser för bussar, spårvägar och tåg.

Föregående tobakslag, som antogs 2010, gav ägare till serveringar möjlighet att upplåta delar av lokalerna till rökare. Det stoppas nu, däremot kan begränsade, ventilerade områden för rökare inrättas på järnvägsstationer och flygplatser.

I Ukraina röker 29 procent av den vuxna befolkningen, 50 procent av männen och 11 procent av kvinnorna. 115 000 beräknas årligen dö av sin rökning.

Ukraina har länge haft mycket låga cigarettpriser, men sedan 2008 har tobaksskatten höjts vid fyra tillfällen.

Från september 2012 måste alla cigarettpaket vara försedda med varningsbilder.

Tobaksmarknaden i Ukraina domineras till 90 procent av de internationella tobaksjättarna. 2008 hade Philip Morris 32 procent av marknaden, Japan Tobacco, 25, Imperial Tobacco, 20, och British American Tobacco 13 procent.

Det inflytande som denna starka närvaro innebär kan ses som en förklaring till att Ukraina är ett av de länder som i WTO, Världshandelsorganisationen, överklagat Australiens beslut att införa neutrala cigarettförpackningar i slutet av 2012. Detta trots att Ukraina inte har någon tobaksexport till Australien. Initiativet till överklagandet uppges ha kommit via finansdepartementet.

Källor: Tobacco-Freee Kids och Tobacco Journal, 25 maj 2012

Läs vidare