Standardiserade tobaksförpackningar infördes i Australien 1 december 2012. Australien är först i världen med denna åtgärd, men flera länder överväger att följa efter. Efter lagändringen har alla cigarettpaket en utprövat oattraktiv olivgrön färg. De saknar logotyp och annan särskiljande design, har varumärket tryckt med ett standardiserat typsnitt och är till stor del täckta med avskräckande hälsovarningar i bild och text.

Ett team av forskare från Australien, Storbritannien, USA och Kanada har undersökt rökarnas attityder till standardiserade förpackningar före och efter införandet. Forskarteamet har också studerat om dessa attityder har något samband med rökarnas benägenhet att försöka sluta röka.

I studien användes uppgifter som samlats in i Australien i en pågående långtidsuppföljning av rökare i fyra länder för att studera effekterna av tobaksförebyggande åtgärder. Uppgifter om sammanlagt 6 384 rökare ingick i studien.

Analysreulstaten visade att rökarnas stöd för standardiserade förpackningar ökade snabbt efter att de införts. Före införandet var 28,2 procent positiva till de standardiserade paketen, efter införandet stöddes de av 49 procent av rökarna. De som var positiva var fler än de negativa – 34,7 procent. Övriga svarade inte eller hade ingen åsikt.

Det var också tydligt att de rökare som hade en stark önskan att lyckas sluta röka var mer positiva till de standardiserade förpackningarna än de som inte var intresserade av att sluta. Även de som var rädda för framtida rökrelaterade skador var mer positiva till de nya paketen. Däremot syntes inget samband mellan rökarens nuvarande hälsa och stödet för standardiserade paket.

Läs vidare