Studien är gjord av Dr Megan Piper och hennes forskargrupp vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, USA, och har i dagarna publicerats online av tidskriften Annals of Behavioral Medicine.

I studien ingick 1504 amerikanska rökare som deltog i försök kring tobaksavvänjning. Forskarna använde frågeinstrument som mäter övergripande livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet, positiva och negativa känslor, hur nöjd man är med sina relationer samt förekomsten av stressfaktorer. Deltagarna följdes under tre år efter avvänjningsprogrammet. Efter ett respektive tre år registrerades om de rökte eller ej och deras livskvalitet mättes.

Resultatet visar att de rökare som lyckades sluta inte alls upplevde någon långsiktig försämring av livskvaliteten, vilket många rökare fruktar ska hända efter ett rökstopp. Istället märktes vissa förbättringar av det psykologiska välbefinnandet. Jämfört med dem som fortsatt att röka, hade rökslutarna högre värden när det gällde övergripande livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet och positiva känslor – både efter ett och tre år. Efter tre år rapporterade de också färre stressfaktorer än de personer som fortfarande rökte. Det som inte påverkades av rökstoppet var hur nöjd man var med sin parrelation.
”Kunskapen om att rökstopp kan göra att man känner sig lyckligare, kan användas för att motivera rökare som oroar sig för hur livet ska bli utan cigaretter till rökstopp”, skriver forskarna.

Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare