Tobakskonsumtionen i Indonesien är, som Tobaksfakta skrivit om tidigare, bland de högsta i världen, både bland barn och vuxna.

Höga utgifter för tobak i de indonesiska familjerna gör att det finns mindre kvar att spendera på annat, som till exempel basvaror, livsmedel, bostäder, utbildning och hälsovård.

Personer i rökande hushåll har lägre dagligt näringsintag än i hushåll utan rökare, enligt rapporten. Dessutom kan de lägre utbildnings- och hälsovårdsutgifterna i rökande familjer påverka barns utveckling negativt när det gäller hälsa och utbildning, vilket kan få långsiktiga konsekvenser.

Åtgärder för att avsevärt minska tobakskonsumtionen bör vidtas för att frigöra hushållens resurser för väsentliga behov, enligt rapporten. Dessutom kan skatteintäkter läggas på hälso- och utbildningsprogram för att väga upp det utbildnings- och hälsounderskott som uppstår på grund av tobakskonsumtion.

Tobacconomics är baserad vid Institute for Health Research and Policy, University of Illinois i Chicago, och bedriver ekonomisk forskning för att informera om och utforma finanspolitik som gynnar hälsa.

Läs vidare