Det säger Tobaksfaktas medicinska och tobakspolitiska expert Göran Boëthius i en kommentar till det förslag till nytt tobaksproduktdirektiv som EU-kommissionen presenterade i går. Tobaksfakta anser att det är hög tid att regeringen i Sverige breddar sitt arbete kring direktivet.

– Vissa ministrar och EU-parlamentariker har med medias okritiska hjälp vilselett svenska folket om att direktivet främst rör sig om att snuset är hotat. Tobakskonventionen kräver att regeringen frigör sig från snuslobbyn och uppträder konstruktivt för att minska tobaksbruket och därmed dess skador, framhåller Göran Boëthius.

– Vi hoppas regeringen äntligen kan inse allvaret i frågan och förstå att direktivet främst gagnar svenska folkets hälsa – färre unga börjar röka och snusa och fler vuxna mognar i sitt beslut att ta sig ur nikotinberoendet.Det kommande årets förhandlingar om direktivet kommer att visa om våra förtroendevalda i parlamentet och regeringen mognat i frågan.

Läs vidare