Rapporten ”Tal om tobak 2009/Tobakskonsumtionen i Sverige 2009” baseras på en löpande frågeundersökning om alkohol- och tobaksinköp. Sedan början av 2000-talet intervjuas varje månad 1500 slumpvis utvalda vuxna i vårt land inom ramen för projektet Monitor som SoRAD driver. Syftet är att följa såväl den registrerade som den oregistrerade konsumtionen av alkohol och tobak.

-Ur folkhälsoperspektiv är det viktigt att ha kunskap om befolkningens tobaksvanor och hur de förändras, säger Tove Sohlberg, doktorand vid SoRAD och rapportens författare.

-För att få en rättvisande bild av tobakskonsumtionen är det nödvändigt att inte bara följa statistiken över den beskattade tobaksförsäljningen utan också skatta den oregistrerade försäljningen, som är en jätteviktig pusselbit

Under år 2009 fördes cirka 292 miljoner cigaretter oregistrerat in i Sverige från utlandet i samband med svenskars utlandsresor. Jämfört med år 2008 innebar detta en nedgång på cirka 30 procent. Även antalet smuggelcigaretter köpta i Sverige minskade mellan 2008 och 2009, från 154 miljoner till 95 miljoner – en minskning med cirka 38 procent. Också köp av privatimporterade cigaretter, det vill säga köp av cigaretter som privatpersoner lagligt fört in i landet och sålt vidare utan kommersiellt syfte, uppgick år 2009 till cirka 84 miljoner vilket i jämförelse med år 2008 är en minskning med cirka 38 procent. Sammantaget minskade därmed den oregistrerade cigarettkonsumtionen under 2009 med cirka 33 procent jämfört med 2008.

Preliminära uppgifter från de första nio månaderna 2010 tyder på en fortsatt nedgång både när det gäller köp av smuggelcigaretter och införsel vid resor. Nedgången har skett samtidigt som regeringen vid flera tillfällen de senaste åren höjt tobaksskatten.

-Omedelbart efter skattehöjningar brukar man kunna avläsa en kortvarig ökning främst av reseinförseln. Men den kurvan brukar snabbt plana ut. I ett längre perspektiv verkar inte en politik med skattehöjningar på tobak leda till en ökning av den oregistrerade försäljningen, säger Tove Sohlberg.

Den registrerade (i Sverige beskattade) försäljningen av cigaretter ökade något under 2009 och verkar ha varit stabil under 2010. Den oregistrerade cigarettkonsumtionens andel av den totala konsumtionen minskade under 2009 till 5,8 procent. Sammantaget minskade cigarettkonsumtionen.

I rapporten skattas också den oregistrerade snuskonsumtionen för år 2009. Den uppgick till cirka 13,4 miljoner dosor varav 5,2 miljoner var resandeinförda (främst från Finland) och cirka 6 miljoner hade beställts via Internet. Cirka 2,2 miljoner dosor smuggelsnus köptes.Detta är i jämförelse med år 2008 en total minskning med cirka 56,7 procent (13,4 miljoner mot 30,8 miljoner). De preliminära siffrorna för år 2010 tyder på enfortsatt minskning totalt och då speciellt av snus beställt via Internet. Samtidigt sker dock en ökning av köp av smuggelsnus.

Här är en länk till rapporten i pdf-format.

Läs vidare