Utöver det utvidgade rökförbudet införs även en tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det innebär att butiker som vill sälja varorna måste ansöka om ett tillstånd, detta förslag är till för att få bättre kontroll av tobaksförsäljningen.Dessutom blir det blir förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter i affärer och skyltfönster. Det blir dock även fortsättningsvis tillåtet att skylta med själva produkterna.

I sitt yttrande invände lagrådet motde förslag som gäller rökförbud vid entréer till lokaler, då lagrådet anser att det kan vara svårt att veta vem som är ansvarig för dessa områden. ”Det framstår från principiella utgångspunkter som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över”, skriver lagrådet i sitt yttrande.

Denna invändning tar dock regeringen inte hänsyn till.

– Det är viktigt att förbjuda rökning på fler platser, jag ser till exempel lekplatser som särskilt viktiga. Vi väljer därför att gå vidare med förslaget. Detta är avgörande lagstiftning om vi ska förändra normerna kring rökning och förbättra folkhälsan, säger socialminister Annika Strandhäll.

Läs vidare