– Vi är mycket stolta över priser och vi fortsätter nu i Margarethas anda, säger Carina Hesse Bolin och Matilda Frans.

Verksamhetschef Carina Hesse Bolin och hälsopedagog Matilda Frans på Hälsoäventyret i Region Uppsala, de första mottagarna av The Margareta Haglund Award, är nu tillbaka i vardagen. De har fullt upp med de vanliga aktiviteterna plus planering framåt. Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 finns med i det tobaksförebyggande arbetet på många olika nivåer i Uppsala län. För Hälsoäventyrets del är ett viktigt mål att arbeta för barn och ungas rätt till en tobaks- och nikotinfri framtid.  Just nu pågår planeringen för annorlunda sommarjobb för unga. Jobben ska mynna ut i någon typ av material där unga kopplar tobaksfrågan till barnrättsperspektivet.

– Exakt hur det kommer att se ut vet vi inte ännu. Det kan handla om att intervjua experter och beslutsfattare, men också om att på olika kreativa sätt belysa frågan.  Vi är i planeringsstadiet. Vi vill inte heller styra de unga för mycket, säger Matilda Frans.

Utöver sommarjobbande ungdomar kommer Hälsoäventyret framöver bland annat följa upp efterlevnaden av rökfria skolgårdar och intensifiera arbetet för att nå en tobaks- och nikotinfri skoltid genom metodstödet figgesresa.se.  De ser också ett stort behov att öka kunskapen hos vuxna i ungas närhet om nya produkter som marknadsförs av tobaksindustrin. Det har snart gått tio år sedan boken HEJ DÅ TOBAK! Ungdomars tankar om ett tobaksfritt Sverige släpptes nationellt.

– Det är återigen dags att synliggöra ungas kloka röster och engagemang samt vikten av att vi vuxna tar ansvar för att nå en tobaks- och nikotinfri framtid.

Priset ger dem en liten extra push i arbetet.

– Margaretha var eldsjälen som gjorde skillnad. Det stärker oss och ger energi att göra ännu mer inom det tobaksförebyggande området framöver, säger Matilda Frans och Carina Hesse Bolin.

Läs mer om prisutdelningen och priset här

Läs vidare