Under perioden 2003-2012 inträffade 428 fall av stroke i gruppen. Forskarna fann att även efter justeringar för riskfaktorer som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar medförde exponering för andras tobaksrök en 30-procentig riskökning.

Det har länge varit väl känt att rökare löper större risk att få stroke, men när det gäller samma risk vid passiv rökning har tidigare studier, enligt forskarna, visat motstridiga resultat beroende bl a på skilda bedömningar av övriga riskfaktorer och varierande källor för rökexponering.

Av de nära 22 000 deltagarna i studien hade 23 procent utsatts för passiv rökning under det senaste året. En jämförelse mellan kvinnor, män, etniska grupper och ålder visade att yngre, vita kvinnor som lever med en rökande partner var den mest utsatta gruppen.

Studiens huvudförfattare, doktor Angela Malek, säger till tidningen Daily Mail att studien ytterligare stöder argumenten för en striktare reglering av tobaksrökning. Även riskerna för hjärt- kärlsjukdomar av passiv rökning måste kartläggas bättre.

American Journal of Preventive Medicine

Läs vidare