Det skriver företrädare för Europeiska Nätverket för Tobaksprevention, ENSP, till några chefredaktörer vars tidningar okritiskt publicerat ogrundade påståenden i ett pressmeddelande från den europeiska sammanslutningen för tobakshandlare, CEDT, the European Confederation of Tobacco Retailers.

Pressmeddelandet skickades ut inför en aktion den 6 september av tobakshandlare i främst Frankrike, men även i Italien, Spanien, Grekland och Österrike där de manifesterade mot väntade förslag om skärpning i EUs kommande nya tobaksproduktdirektiv.

CEDT varnar dramatiskt framför allt för de effekter som exponeringsförbud och neutrala cigarettförpackningar skulle få. Argumenten är desamma som tobaksindustrin återkommande framför, fast nästan alltid genom ombud i form av t ex handelsorganisationer.

Det som väntar om exponeringsförbud och neutrala förpackningar införs är enligt dessa budskap en oerhörd ökning av den illegala handeln och kriminaliteten kring den. Rader av butiker skulle få slå igen och hundratusentals människor inom handeln bli arbetslösa över hela Europa, där staternas skatteinkomster från tobaken dessutom skulle minska drastiskt.

I pressmeddelandet åberopas resultaten av den offentliga konsultation om direktivförslaget som EU-kommissionen genomförde under 2010 och som gav drygt 85 000 svar och där CEDT hävdar att majoriteten var mot de alternativ som skärper direktivet.

ENSP skriver i sitt brev till chefredaktörerna att en genomläsning av konsultationsrapporten visar att av de 85 000 svaren var ett flertal resultatet av ”hyra en mob-taktik” som tobaksindustrin och dess allierade organiserade för att försena och underminera en starkare lagstiftning mot tobak i Europa. (Det vanliga antalet svar på EU-konsultationer brukar bli omkring 500.)

Om påståendena att exponeringsförbud och neutrala förpackningar skulle leda till kraftigt ökad illegal handel skriver ENSP att det avgörande för köp av illegala varor är pris och tillgänglighet. De enda bevisat effektiva metoderna mot illegal handel är lagstadgade åtgärder för kontroll av försörjningskedjan i form av spårbara markeringar på tobaksprodukterna samt ökat internationellt samarbete.

ENSP uttrycker också sin besvikelse över att tobakshandlare som ofta har stark lokal anknytning inte visar någon omsorg om sina unga kunders hälsa utan fortsätter att argumentera för en produkt som i förtid dödar hälften av dem som använder den.

Den här aktionen visar tydligt att tobaksindustrin och dess allierade inte kan förväntas bete sig på ett ansvarsfullt sätt vilket ger större tyngd åt trenden hos de flesta regeringar att reducera industrins möjligheter till inflytande och påverkan, konstaterar ENSP.

Källa: ENSP– European Network for Smoking and Tobacco Prevention

Brevet från ENSP

Läs vidare