”Public consultation” är en process där departement som överväger ny lagstiftning inbjuder allmänheten att komma med synpunkter på förslaget. Hälsominister Andrew Lansley och hans medarbetare vill nu undersöka allmänhetens inställning till införande av neutrala tobakspaket, en åtgärd som rekommenderas i den globala Tobakskonventionen. Att göra paketen neutrala bedöms som ett effektivt sätt att göra tobaken mindre attraktiv, särskilt för ungdomar. Förpackningarnas utformning är en viktig del av tobaksbolagens marknadsföring.

Först i världen med beslut om neutrala tobaksförpackningar är Australien, som kommer att införa den nya lagen i december i år. Tobaksindustrin har gjort sitt yttersta för att stoppa införandet i Australien och gör nu också stora ansträngningar för att påverka regeringen i England. I en intervju i The Times säger hälsominister Andrew Lansley dock att han inte betraktar tobaksindustrin som en samtalspartner:

”Vi arbetar inte i partnerskap med tobaksföretag eftersom vi försöker komma till en punkt där de inte längre har några affärer i vårt land.”

Ministern framhåller att det inte finns några riskfria nivåer av rökning pch att exponeringsförbudet ingår ett arbete för att se till att ”vi inte längre ser rökning som en del av livet.”

Länk till hälsodepartementets konsultationstext

Läs vidare