Relaterat

Forskning saknas om e-cigaretter hjälper rökare att fimpa

Är användning av e-cigaretter ett effektivt sätt att sluta röka vanliga cigaretter? Det behövs mer forskning för att säkert veta....

Läs mer

Ny rapport om lunghälsa från Hjärt-Lungfonden

Läs om vilka forskningsprojekt Hjärt-Lungfonden stödjer stöder, de senaste nyheterna om de stora folksjukdomarna som KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och...

Läs mer

2000 danska butiker gömmer tobaken för att skydda ungdomarna

Den 1 juli i år kommer cirka 2000 butiker i Danmark att frivilligt dölja tobak för sina kunder. Orsaken är...

Läs mer

Stor osäkerhet om e-cigaretters hälsorisker på lång sikt

Hälsoriskerna med e-cigaretter på lång sikt är fortfarande okända. Osäkerheten förstärks av att e-cigaretternas giftighet varierar beroende på vätska, utrustning...

Läs mer

E-cigaretter ger ökad risk att unga börjar röka vanliga cigaretter

För tonåringar och unga vuxna som använder e-cigaretter finns en ökad risk att också röka vanliga cigaretter. Det är ett...

Läs mer
ÅSIKT

Förbättrad lunghälsa kan ge bättre arbetsmiljö i vården

Landets lungmedicinska enheter är hårt ansträngda av de 100 000 individer som årligen behöver vård på grund av tobaksrelaterade sjukdomar....

Läs mer
ÅSIKT

E-cigaretter – ännu ett experiment med våra unga – medan regeringen ser på…

E-cigarettbruket är ett dåligt kontrollerat experiment. Något liknande skulle aldrig accepteras för nya läkemedel. Det skriver Göran Boëthius, styrelseledamot i...

Läs mer

Tema E-cigaretter

Tobaksfakta har gått igenom den senaste forskningen om e-cigaretter. Ämnen som tas upp i temat är:  e-cigaretter som inkörsport till...

Läs mer
ÅSIKT

”Det rökförbud som införs nu räcker inte.”

Senare års svaga svenska regeringar har inte förmått driva igenom förebyggande åtgärder i tillräcklig grad. Det skriver Stefan Barath, ordförande...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev