Det är slutsatsen i en ny forskningsöversikt som publicerats online av tidskriften The Lancet Respiratory Medicine.

Att en rökare använder e-cigaretter minskar, enligt studien, sannolikheten att personen slutar röka tobak med omkring 28 procent.

– Vi såg att e-cigaretter var kopplade till signifikant färre rökstopp, säger professor Stanton Glantz, The University of California, San Francisco’s Center for Tobacco Control Research and Education.

Han ledde undersökningen som granskade sambandet mellan e-cigaretter och rökstopp genom en systematisk genomgång av tidigare forskning. Forskarna fann 38 studier som belyste sambandet. 20 av dessa hade en kontrollgrupp med rökare som inte använde e-cigaretter och resultaten av dessa studier analyserades och vägdes samman.

Sannolikheten för att e-cigarettanvändare skulle sluta röka var ungefär lika låg i studier där e-cigaretter användes just med syftet att sluta röka, som i studier av e-cigarettanvändning oavsett syfte.

Läs vidare