I rapporten presenteras skadeverkningarna i form av brukets omfattning, hälsorisker och samhällskostnader. Skadeverkningarna beskrivs i relation till varandra utifrån vetenskaplig grund.

Nedan finns ett axplock av rapportens resultat och slutsatser:

  • Det finns mycket kunskap om tobaksrökningens hälsorisker, begränsad kunskap om snusets hälsorisker, mycket begränsad kunskap om e-cigaretters hälsorisker och för nikotinsnus saknas kunskap om hälsorisker med bruk. Kunskapen om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar på samhällsnivå är begränsad.
  • Kunskapsläget ser olika ut för tobaks- och nikotinprodukterna. Att studier saknas eller att underlaget är för osäkert för att avgöra om det finns ett samband betyder inte att vissa hälsorisker kan uteslutas.
  • Alla tobaks- och nikotinprodukter kan leda till beroende och innebära risker för hälsan.

 För att skydda unga personer från beroende och hälsorisker behövs reglering av alla produkter som är mer lik den skyddslagstiftning som finns för tobaksrökning, bland annat när det gäller förbud mot smaktillsatser, reglering av nikotinhalt och marknadsföringsförbud

Läs och ladda ned rapporten Kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar .

Läs vidare