”Frivilligorganisationerna kommer beslutsamt att fortsätta arbetet för att hindra tobaksindustrin från att underminera hälsopolitiken”, skriver Mariela Alderete, Argentina, bland annat vice chef för den latinamerikanska hjärtfonden, i rapporten.

Redan 2010 inleddes ett regionalt projekt för att dra fram tobaksindustrins påverkan i ljuset. Då handlade det om fyra av länderna. Utgångspunkt var bland annat den internationella tobakskonventionens artikel 5.3 som kräver att alla länder skyddar sin folkhälsopolitik från påverkan från tobaksindustrin och dess allierade.

Den rapport med fallstudier som publicerades då har nu reviderats och utökats med ytterligare tre länder. Vi får läsa om hur industrin i land efter land har gjort sitt yttersta för att förhindra lagstiftning som kan motverka sjukdom och död på grund av tobak.

En av fallstudierna handlar exempelvis om Brasilien, som var först i världen med att försöka förbjuda attraktiva smaktillsatser i tobaksprodukter. Redan 2010 lades ett sådant lagförslag. Tobaksindustrin har dock hittills lyckats stoppa den nya lagen från att träda i kraft med hjälp främst av olika rättsliga åtgärder, en av tobaksindustrins favoritstrategier.

Från Argentina, Mexiko, Colombia, Chile, Peru och Uruguay kommer liknande rapporter.

Läs publikationen här.

Läs vidare