Den amerikanska organisationen Campaign for Tobacco Free Kids, som har som mål att reducera tobaksbruk, har tagit fram en manual som ska hjälpa lagstiftare och andra beslutsfattare att reglera e-cigaretter. Manualen Regulating E-Cigarettes erbjuder olika alternativ beroende på hur etablerade e-cigaretterna är i det specifika landet och hur långt landet har kommit när det gäller tobakskontroll.

Oroväckande trend

Det är viktigt att agera snabbt, skriver organisationen i ett pressmeddelande, eftersom e-cigaretter har blivit allt populärare bland ungdomar. I till exempel USA använder var fjärde gymnasieelev e-cigaretter. Det är oroväckande eftersom nikotin i alla former kan leda till ett livslångt beroende och kan orsaka skador på en hjärna som inte färdigutvecklad.

Det finns forskning som visar att e-cigaretter kan vara inkörsporten till traditionella rökcigaretter för ungdomar.

För att locka barn och unga använder sig tobaksindustrin av produkter med läcker design, det finns tusentals olika smaker att välja bland, till exempel godis eller frukt, och produkterna marknadsförs på sociala medier och av influerare som ungdomar ser upp till.

E-cigaretterna kan alltså leda till att en ny generation blir fast i ett nikotinberoende, och regeringar och tillsynsmyndigheter måste ta dem på allvar eftersom de kan vända eller hindra nationella folkhälsomål, skriver Tobacco Free Kids.

Målen för effektiv e-cigarettreglering inkluderar att:

  • förhindra att icke-rökare, särskilt ungdomar, börjar använda e-cigaretter
  • minimera potentiella hälsorisker för både användare av e-cigaretter och icke-användare
  • förhindra att e-cigaretter undergräver de framsteg som gjorts när det gäller att minska tobaksbruk och nikotinberoende
  • skydda folkhälsopolitiken mot tobaks- och e-cigarettindustrins kommersiella intressen
  • hjälpa rökare att sluta och undvika dubbel användning.

Tre tillvägagångssätt

Beroende på hur e-cigarettmarknaden ser ut i det land som ska reglera e-cigaretterna, och hur långt respektive land har kommit i sina tobakskontrollåtgärder, finns det olika sätt att gå till väga.

Manualen föreslår tre tillvägagångssätt:

Förbjuda e-cigaretterna helt, vilket minst 24 länder har gjort, däribland Argentina, Brasilien och Indien.

Reglera dem som medicinska produkter. Det görs i åtminstone sju länder, däribland Japan och Australien, som förbjuder försäljning av e-cigaretter förutom för medicinskt bruk från 1 juli. Detta innebär i praktiken att de inte får säljas, eftersom det inte finns några e-cigaretter på marknaden som är medicinskt godkända som rökavvänjningsprodukter.

Det tredje alternativet, som 47 länder i världen har valt, däribland de 28 EU-länderna, är att använda de beprövade tobakskontrollåtgärder som finns i tobakskonventionen. Dock har denna grupp länder inte ett enhetligt förhållningssätt. Inte alla reglerar e-cigaretter på samma sätt som andra tobaksvaror. Det finns också variationer mellan länderna när det gäller nivån och karaktären av begränsningarna för till exempel var man får vejpa, reklam, hälsovarningar, innehållsbegränsningar, försäljning och beskattning.

 ”Inte ofarliga – bör regleras”

Världshälsoorganisationens WHO:s Report on the Global Tobacco Epidemic 2019 konstaterade, efter en omfattande granskning, att e-cigaretter ”är en mångfaldig grupp produkter som innehåller en mängd olika nikotindoser, smaker och utsläpp” men att de ”är inte ofarliga och måste regleras” och de ”utgör risker för användare och icke-användare. Det finns inte tillräckligt med bevis för att värdera denna risk och de långsiktiga effekterna av exponering för e-cigaretternas utsläpp är okända.”

Sverige har tillsatt en utredning som ska se över regleringen av bland annat e-cigaretter. Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert, hoppas att Sverige följer Hollands nya smakförbud för e-cigarettvätskor.

– Jag ser fram emot den svenska utredningen, som bland annat ska titta på detta och hoppas att Hollands nya smakförbud för e-cigarettvätskor blir en bra förebild för oss. E-cigaretter, heat not burn och alla nya tobaks- och nikotinprodukter som lanseras för njutning måste åtminstone regleras på samma sätt som röktobak, men ska förstås helst aldrig komma ut på marknaden. De ”gräddfiler” som tyvärr finns idag för så kallat ”mindre skadliga” produkter och de nya produkter som vi har bristfällig kunskap om hur de påverkar hälsa och beroende riskerar att förstöra våra barns hälsa, säger hon.

 

Läs vidare