Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt och kronisk hjärtsvikt är en folksjukdom. Omkring 200000 svenskar beräknas vara drabbade. Hjärtsvikt kan påverka livskvaliteten starkt negativt eftersom blodet inte blir tillräckligt syresatt. Man får nedsatt ork och blir lättare andfådd. Svullna ben är ett annat vanligt symtom. Hjärtsvikt är även en sjukdom med hög dödlighet.

Vanliga orsaker till hjärtsvikt är förträngningar i hjärtats kranskärl (med eller utan hjärtinfarkt), högt blodtryck, diabetes, hjärtklaffel och sjukdomar i själva hjärtmuskeln.

Det är känt sedan tidigare att snus höjer blodtrycket. Eftersom högt blodtryck kan bidra till eller orsaka hjärtsvikt ville forskarna vid Uppsala universitet och Karolinska institutet se om det också finns ett samband mellan snusande och hjärtsvikt. Den nya studien har i dagarna publicerats i online-versionen av European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

Forskarna använde uppgifter dels från en undersökning bland 1100 äldre män i Uppsala och dels från en undersökning bland över 118000 byggnadsarbetare över hela landet. I båda hälsoundersöktes männen och fick lämna en mängd information om sina levnadsvanor. Männen i Uppsala följdes under i genomsnitt cirka nio år och byggnadsarbetarna dubbelt så länge. 95 av Uppsalamännen och 545 av byggnadsarbetarna lades under uppföljningstiden in på sjukhus på grund av hjärtsvikt.

Särskilt bland de äldre männen i Uppsala var det tydligt att snusande höjde hjärtsviktrisken. Där såg forskarna mer än en fördubbling av risken jämfört med män som inte snusade. Då hade risksiffrorna justerats med hänsyn till andra riskfaktorer som exempelvis rökning. Bland byggnadsarbetarna hade snusarna 28 procent högre risk för hjärtsvikt än de som inte snusade.

Forskarna framhåller att fler studier behövs för att närmare kartlägga sambandet. Är det enbart via blodtryckshöjning som snus bidrar till hjärtsvikt eller är andra mekanismer inblandade?

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare