En av studierna har publicerats i American Journal of Preventive Medicine. Studien är en analys av data från en nationell undersökning av ungas tobaksanvändning i USA under åren 1999-2013. Resultatet visar att ungas rökning minskade tydligt när en lag infördes 2009 som förbjöd alla smaktillsatser i cigaretter utom menthol. Dock ökade ungas användning av just tobak med mentholsmak, vilket ytterligare pekar på att unga främst attraheras av tobak som är smaksatt.

Den andra studien handlar om e-cigaretter och har publicerats i tidskriften Preventive Medicine Reports. Skolungdomar, collegestudenter och unga vuxna i USA har tillfrågats och en stor majoritet av dem svarar att deras första e-cigarett var smaksatt, vanligen med frukt- eller godissmak.

I Sverige och övriga EU är ”karaktäristisk smak” numer förbjudet i cigaretter och rulltobak. Med karaktäristisk smak avses enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ”en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj”. När det gäller menthol finns dock övergångsregler som innebär att mentolcigaretter kommer att vara tillåtna fram till 20 maj 2020.

I e-cigaretter är smaktillsatser fortfarande tillåtna i Sverige, trots att vi har en särskild e-cigarettlag sedan 1 juli i år.

E-cigaretter – ny lag 1 juli men tobaksexperter vill se starkare reglering

Läs vidare