Det säger Anne Lise Ryel, generalsekreterare i Kreftforeningen (Norges motsvarighet till Cancerfonden).

– Från den dagen som det blev känt att regeringen ville införa tobaksförpackningar i en oattraktiv grön standardfärg och utan reklam, har tobaksindustrin gjort allt den kan för att hålla snuset utanför. Men bolagen har inte lyckats påverka politikerna. Därför prövar de nu rättegångsvägen.

På måndagen startade rättssaken mellan snusbolaget Swedish Match och den norska staten, assisterad av Kreftforeningen, i Oslo tingshus. Swedish Match har stämt staten för att slippa införa reklamfria, standardiserade snusdosor från 1 juli 2018. Under den första rättegångsdagen argumenterade bolagets advokat framför allt enligt linjen att lagen bör göra skillnad på snus och cigaretter eftersom det är farligare att röka än att snusa.

Den nya norska lagen om standardiserade tobaksförpackningar omfattar alla typer av tobaksprodukter och började gälla den 1 jul i år. Företagen får dock under ett år sälja slut på förpackningar som redan hade tillverkats.

Rättegången i byretten kommer att pågå hela veckan. Rätten ska ta ställning till om lagen om standardiserade snusdosor tillfälligt ska upphävas, i väntan på ett slutgiltigt avgörande i tingsrätten längre fram i tiden.

– Detta är en del av deras förhalningsstrategi. Industrin vill inte acceptera att snusdosan inte längre ska få sälja en image till de unga. De vill försöka skapa osäkerhet och vinna tid så att de kan tjäna pengar på att nya unga blir beroende, så länge som möjligt, säger Anne Lise Ryel.

Varje år börjar över 10 000 unga i Norge att snusa.

Läs vidare