Testfakta har utvärderat innehållet i tolv vanliga märken av vitt snus i jämförelse med ett vanligt brunt tobakssnus, General Original portion. Det som jämfördes var nikotinhalt, pH-värde och förekomst av skadliga ämnen som de tobaksspecifika nitrosaminerna (NNN och NNK) och tungmetaller som arsenik och kadmium.

Vitt så kallat ”tobaksfritt” snus innehåller avsevärt lägre nivåer av skadliga ämnen som nitrosaminer och tungmetaller. Dock är nikotinhalten ofta mycket högre än i tobakssnus, enligt testet. Nikotinhalten varierar kraftigt mellan olika produkter, mellan cirka 2,3 mg/portion till som högst 19,9 mg/portion. Vanligt brunt tobakssnus brukar som jämförelse ligga på cirka 8 mg/portion enligt Testfakta.

Läs vidare