Det är välkänt att det finns ett samband mellan tobaksrökning och missbruk av såväl alkohol som vissa typer av narkotika, som kokain och amfetamin. Nikotin ökar benägenheten att bli beroende av andra droger genom sin påverkan på hjärnans belöningssystem. Forskning med hjälp av försöksdjur, bl. a vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, kartlägger steg för steg vilka mekanismer i kroppen det är som ligger bakom dessa effekter av nikotin.

Nu har forskare vid Columbia University i USA publicerat nya intressanta resultat av studier på möss. Forskningsartikeln, som publicerats i Science Translational Medicine, ger delar av förklaringen till att nikotin ökar sårbarheten för kokainberoende.

I försöken undersöktes hur mössen reagerade på olika exponeringar av nikotin och kokain. Forskarna fann då att en förbehandling med nikotin kraftigt förändrade det missbruksrelaterade beteendet i en viss del av hjärnan. Nikotinet gjorde detta genom att hämma bildningen av ett enzym. Hämningen ökar kokainets förmåga att framkalla beroende.

Effekten var enkelriktad. Medan nikotin kraftigt ökade hjärnans reaktion på kokain så hade kokain ingen inverkan på effekten av nikotin.

Nikotinet förstärkte effekten av kokain endast då det gavs flera dagar före behandlingen med kokain, samt då det gavs samtidigt som kokainet. Dessa fynd ledde till en ny analys av mänsklig data, som visade att majoriteten av kokainmissbrukarna började använda drogen efter att de börjat röka, och medan de fortfarande var aktiva rökare.

Forskarna framhåller att resultatet understryker behovet av att utveckla effektiva förebyggande program som omfattar alla nikotinprodukter och i synnerhet riktar sig till ungdomar. Det skulle inte bara förebygga rökning och dess negativa konsekvenser för hälsan, utan också minska risken användning av olagliga droger.

Länk till tidskriftens sammanfattning av artikeln

Läs vidare