– Varje land måste gå sin egen väg, men vi vill gärna dela med oss av våra positiva erfarenheter, säger Australiens tidigare hälsominister.

I dag, torsdag, börjar LUFT-konferensen i Umeå (se www.luftkonferens.nu). Nicola Roxon är LUFT-konferensens hedersgäst och ska berätta om den stora tobakspolitiska förändring som hon och hennes regering genomförde – och om hur det har gått sedan.
Tobaksfakta träffade henne i Stockholm dagen före resan till Umeå. (På bilden syns Nicola Roxon, th., tillsammans med Ewy Thörnqvist, generalsekreterare hos Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.) I slutet av oktober kommer Nicola Roxon att besöka Kina i samma ärende och i november planerar hon ett besök i New York.
– Även om alla länder är olika så arbetar tobaksindustrin med samma strategier och argument överallt i världen. Därför är det viktigt att vi som arbetar mot tobaksbruket samarbetar internationellt och lär av varandra, säger hon.

Nicola Roxon är jurist och laborpolitiker och var hälsominister i Australien 2007-2011. Under 2011-2013 var hon chef för Australiens högsta domstol som då avslog tobaksindustrins överklagande av beslutet om standardiserade förpackningar och förklarade att det är helt i enlighet med landets konstitution. Nicola Roxons engagemang i tobakskampen har en personlig bakgrund, då hon som tioåring förlorade sin pappa i en tobaksrelaterad sjukdom. Hon har fått mycket erkännande för sitt stöd för folkhälsan.

När Nicola Roxons regering tillträdde 2007, var den fast besluten att prioritera bland annat hälsofrämjande arbete. Nicola Roxon frågade folkhälsoexperter om vad som borde vara nästa steg när det gällde risk- och missbruk av alkohol, tobaksbruk respektive fetma. På tobakssidan var svaret att den nya regeringen borde satsa på höjda skatter, subventioner av nikotinläkemedel, annonskampanjer och – standardiserade, neutrala paket, eller ”plain packaging” som det heter på engelska.

– Vi tog samtliga rekommendationer till oss och beslutade att genomföra dem. Det väckte viss förvåning att vi tog steget att satsa även på standardiserade paket, men vi tyckte att forskningsläget var övertygande och tvekade inte, säger hon.

– Det fanns starka bevis för att förpackningens utseende har stor betydelse för om människor röker eller inte, särskilt när det gäller ungdomar. Vi visste också att vi hade ett starkt stöd från allmänheten och från medierna. 15 000 människor dör varje år i Australien på grund av tobak och ingen vill att deras barn ska röka.

Laborregeringen efterträdde en konservativt ledd regering som redan infört exponeringsförbud för tobaksvaror på försäljningsställen.

– Tobaksbolagen kunde dock fortfarande komma runt förbudet mot marknadsföring med hjälp av attraktiva förpackningar. Standardiserade paket var det som var kvar att genomföra för att göra förbudet verkligt effektivt, säger Nicola Roxon.

Hon berättar att det kändes som ett stort ansvar att vara först i världen med att införa denna stora förändring, men ansvaret avskräckte inte, tvärtom:

– Australien har i många år haft ett starkt tobaksförebyggande arbete och vi har ett väl fungerande juridiskt system. Vi tänkte att ”om inte vi kan göra det – vem kan då?”.

I början var den politiska oppositionen motståndare till planerna på, men läkare som offentligt stod upp och stödde förslaget fick oppositionen att ändra sig.

Tobaksindustrin motarbetade lagändringen med alla medel; lobbying, donationer till oppositionspartier och offentliga kampanjer, både kampanjer i egen regi och sådana som andra aktörer fick sponsring för att genomföra. Medierna skulle övertygas och British American Tobacco tog ett ovanligt steg genom att ordna en presskonferens där journalister kunde ställa frågor direkt till den högsta chefen. ”Skulle du låta dina egna barn röka?” var den första frågan han fick. ”Nej, det är farligt att röka”, svarade han.

– Liksom den gången så blev det ofta så att tobaksindustrins utspel gynnade våra syften. Bolagen var så aggressiva att allmänheten reagerade mot det och det hjälpte oss att få gehör för vår information. Den livliga debatten ökade också medvetenheten om tobakens farlighet, säger Nicola Roxon.

Nyligen redovisades nya siffror som visar att rökningen i Australien minskat till rekordlåga siffror sedan införandet av standardiserade paket. Den ålder då unga börjar röka har samtidigt höjts.

– Våra data är mycket uppmuntrande och vi hoppas verkligen att andra kommer att följa vårt exempel.

Nicola Roxon talar försiktigt om den bild hon har av Sverige och svensk tobakspolitik.

– Sverige har varit ett land med en mycket aktiv tobakspolitik och har setts som ett föredöme av resten av världen. Ni har inte varit rädda att lagstifta för att minska tobakskonsumtionen och ni har också mycket låga siffror för rökning.

– Men med en utomstående ögon så verkar det nu som att den tobakspolitiska utvecklingen står stilla. Om man stannar för länge på samma nivå och inte går vidare och förnyar politiken, är faran att siffrorna börjar gå uppåt igen.

Hennes familj har följt med till Sverige. När Nicola Roxon gick in i en liten butik i Stockholm för att köpa tuggummi till dottern, blev hon först överraskad över att se cigaretterna alldeles bredvid godiset.

– Jag hade nästan glömt hur det ser ut i affärerna när man inte har ett exponeringsförbud och att många länder faktiskt fortfarande inte har det, säger hon.

Hon hoppas att den tillträdande svenska regeringen kommer att ha en vilja till nya åtgärder för att begränsa tillgängligheten till tobak.

– Ingen kan komma utifrån och berätta för er i Sverige hur ni ska göra, men en ny regering har, precis som vi hade, ett bra tillfälle att fatta tydliga beslut och driva en egen linje. Det gäller att veta vad man vill uppnå och beslutsamt arbeta för det.

Temat för LUFT-konferensen är ”Tobaksfri framtid”. Nicola Roxon tror att en sådan framtid kan vara möjlig.

– Om tobaken vore en ny produkt skulle den aldrig bli tillåten eftersom den är så farlig. Nu är den i stället en mycket gammal produkt och vi kommer inte att kunna göra den illegal. Däremot kan den bli onormal och socialt oaccepterad, säger hon, och berättar om de många barn som skrev brev till henne under de debattfyllda åren före införandet av standardiserade paket i Australien. De frågade ofta varför regeringen inte helt enkelt kunde förbjuda tobaken.

I sina svar till de unga brevskrivarna skrev Nicola Roxon att även om hennes regering inte såg ett sådant förbud som möjligt, kan nya generationer ha en annorlunda syn:

”Ni kan bli de politiker som gör det.”

Läs vidare