Förslaget har lagts av New Yorks hälskommissionär Thomas A. Farley och av borgmästarkandidaten Christine C. Quinn.

– Vårt ansvar är att göra allt som står i vår makt för att minska antalet unga människor som börjar röka, säger Christine C. Quinn till nyhetsbyrån AP.

New York har de senaste åren under borgmästare Michael Bloombergs ledning gjort sig känd för sin progressiva tobakspolitik. Staden har bland annat landets högsta tobaksskatter och rökförbud på stränder och i parker. Flera annonskampanjer om riskerna med rökning har genomförts och exponeringsförbud för tobaksprodukter i affärerna har föreslagits.

Om åldersgränsen höjs blir dock New York inte först i USA med detta. Enligt federal lag är den lägsta tillåtna åldersgränsen 18 år, men delstaterna Alaska, Alabama, Utah och New Jersey kräver att man är 19 år för att få köpa tobak. Och, enligt AP, finns ett par mindre städer som infört 21 år som åldersgräns.

Enligt myndigheternas beräkningar i New York skulle en höjning av åldersgränsen till 21 år kunna minska tobaksanvändningen i åldrarna 18-20 år med 55 procent och med 67 procent i åldrarna 14-17 år.

Läs vidare