De neutrala paketen i Australien har en enhetlig mörkgrön färg och saknar logotyper och andra särskiljande designelement. Varumärket trycks i ett standardiserat typsnitt och det mest framträdande på paketen är stora hälsovarningar i ord och bild.

Neutrala paket rekommenderas i riktlinjerna till WHO:s tobakskonvention som ett sätt att bidra till minskad efterfrågan på tobak, inte minst bland unga.

Genom att standardisera utseendet på paketen tar lagstiftarna bort tobaksbolagens möjligheter att kommunicera olika budskap via förpackningarna. Det kan handla om budskap som ska göra olika märken mer attraktiva för olika målgrupper. Ett exempel är marknadsföring som ska få vissa cigarettmärken att framstå som mindre hälsofarliga.

Den nya studien undersökte just den aspekten. 98 personer från två av Australiens ursprungsbefolkningar – aboriginer och invånare på öarna i Torres sund – deltog. I dessa grupper är andelen rökare särskilt hög, cirka 42 procent 2013.

Deltagarna fick vid två tillfällen besvara frågor om sina tobaksvanor och sina uppfattningar om olika produktmärken. Den första undersökningen gjordes före införandet av neutrala paket och den andra ett år senare, när de neutrala paketen var på plats.

Resultatet visade att med neutrala paket så var det i genomsnitt 12 procent mindre sannolikt att deltagarna såg vissa märken som mindre hälsofarliga. Skillnaden var statistiskt signifikant. Bland unga gjorde de neutrala paketen även det mindre vanligt att se vissa märken som mer statusbetonade än andra.

– Märkesreklam och design påverkar konsumenternas uppfattning om risker och status hos produkter, säger en av forskarna bakom studien, Raglan Maddox vid The Li Ka Shing Knowledge Institute vid St. Michael’s Hospital i Toronto, Kanada.

Australien har sedan införandet sett en tydlig minskning av rökningen. I maj 2016 kommer även Irland, England och Frankrike att införa neutrala paket. Även i Kanada planeras neutrala paket.

Länk till studien som publicerats online av Australian and New Zealand Journal of Public Health.

Läs vidare