Endast fem procent rökte jämfört med sju procent tre år tidigare.

Som rökare definieras den som rökt någon gång den senaste veckan före undersökningen.

Det är den oberoende organisationen Cancer Council Victoria som tillsammans med systerorganisationer i övriga delstater, och med stöd av det federala hälsodepartementet, genomfört undersökningen.

En företrädare för Cancer Council Victoria, Todd Harper, säger till tv-bolaget ABC att resultatet är statistiskt säkerställt.

Han tillskriver minskningen de tobaksförebyggande insatser som genomförts i Australien under senare år, framför allt de neutrala cigarettpaketen, som kom i december 2012.

– Vi börjar först nu förstå den fulla betydelsen av de neutrala tobaksförpackningarna, säger Harper.

Även de allt högre tobaksskatterna och fler rökfria miljöer har gjort sitt till att rökningen bland de unga minskat.

Omkring 23 000 skolelever ingick i undersökningen. Av 12-åringarna hade 94 procent aldrig testat att röka. Av 15-åringarna var det 78 procent och bland 17-åringarna 61 procent.

Den ansvariga för undersökningen, docent Vicki White, säger i ett uttalande att den minskade rökningen bland skoleleverna är särskilt uppmuntrande eftersom det från undersökningsåret 2008 till 2011 inte skedde någon förändring av andelen rökare.

Cancer Council Victoria

Tv-bolaget ABC

Läs vidare