Studien, med över 1,1 miljoner 13–15-åringar från 140 länder som gjorde minst två undersökningar av ungdomars tobaksanvändning mellan 1999 och 2018, visar att andelen som rökte under minst en dag av de senaste 30 dagarna minskade i 57 procent av länderna och var oförändrad i 43 procent.  

Användningen av andra tobaksprodukter, som till exempel snus och elektroniska cigaretter, ökade i 59 procent av 137 länder med tillgängliga data för perioden 2010–2018. 

Läs mer här

 

Läs vidare