De vill ha en dialog med politikerna i Malmö stad och Helsingborgs stad om rökning och fimpar eftersom det här är en fråga som inte är helt enkel att lösa, menar de. I debattartikeln skriver de att de välkomnar det förslag om särskilda rökplatser som Malmös kommunalråd Andreas Schönström (S) presenterat, men de önskar att det utvidgas till mer än bara några få ställen.

Läs hela debattartikeln

Läs vidare