Bland de motionärer som engagerar sig i tobaksfrågan finns socialdemokraten Hans Hoff. Han vill att Sverige så snart som möjligt inför bildhälsovarningar på cigarettpaketen. Bildvarningar har i studier visat sig vara mer effektiva än enbart varningstexter. Han påpekar att åtgärder av detta slag är ”tilltalande eftersom de innebär låga kostnader för samhället samtidigt som de effektivt når ut till rökarna.”

Folkpartisten Maria Lundqvist_Brömster har motionerat om införande av exponeringsförbud för tobaksvaror i handeln. Hon framhåller att denna åtgärd kan minska tobaksbruket och tobaksskadorna i vårt land:

”Ett förbud för exponering av cigaretter i butik är något som man vet är effektivt för att minska impulsköpandet både bland vuxna och bland ungdomar som inte är dagligrökare. Detta har många länder redan bestämt sig för att göra. ”

Ett flertal motionärer riktar in sig på att minska den passiva rökningen och tycker att det är dags att införa fler rökfria miljöer. Folkpartisten Roger Haddad vill förbjuda rökning på busshållplatser för att skydda dem som står och väntar på bussen mot tobaksrök.

Miljöpartisterna Valter Mutt och Jan Lindholm vill ha lagstiftning mot ”grannstörande rökning” i bostadsområden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar bör, skriver de, få utökade möjligheter att ingripa mot boende vars rökning stör grannar.

Centerpartisten Anders W Jonsson är inne på samma spår. Han vill förbjuda rökning på balkonger i flerfamiljshus:

”Många som bor i flerfamiljshus kan inte använda sin balkong eller ha fönster öppna på grund av grannar som använder balkongen för rökning. En människas frihet får bara inskränkas av en annan människas frihet. Min rökande grannes frihet att röka på sin balkong ska därför inskränkas eftersom den inkräktar på min rättighet att sitta på min balkong och slippa rök.”

Liknande tankar har socialdemokraten Leif Pettersson. Han föreslår i sin motion en översyn av vilka nya offentliga miljöer som kan göras rökfria.

”Idag har vi rökförbud i alla offentliga rum. Det bör även ses över om man ska få röka på balkongen, på visst avstånd utanför offentliga byggnader, på uteserveringar m fl ställen där tobaksrök förhindrar andra att vistas. Det är inte de som har problem med tobaksrök som ska tvingas till åtgärder för att komma undan röken, det är de som röker som ska röka på ett sådant sätt att det inte inkräktar på andra människors hälsa.”

Läs vidare