Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått i uppgift att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar.

Uppdraget gavs under den förra regeringen och ska redovisas sista juni i år. Den nya regeringen har nu gjort en ändring i uppdraget. Olika produkters skadeverkningar ska ställas i relation till varandra.

Linnea Hedman, lektor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, är kritisk till det förändrade uppdraget.

– Det är en olycklig jämförelse som skapar en falsk trygghet, säger hon.

Linnea Hedman menar att utfallet redan är givet. När det gäller cigaretter finns det detaljerad säker evidens om hur hälsofarligt det är. När det gäller andra tobaksprodukter (som till exempel  vitt snus och e-cigaretter) och finns inte lika mycket forskning, bland annat eftersom produkterna inte har använts lika länge.

– Om 30 år kan vi veta lika mycket om skadeverkningarna.

Hon har också svårt att se meningen med en jämförelse.

– Nu har det kommit ny forskning som visar att snusning under graviditeten ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Hur ska det ställas i relation till alla de risker som finns med cigaretter?

Linnea Hedman befarar att jämförelsen kommer att användas av bolag som säljer e-cigaretter, vitt snus och andra nya tobaksprodukter för att påvisa att deras produkter inte är så farliga, jämförelsevis.

– Det är inte första gången som sådana jämförelser görs. Samma sak har gjorts med light-cigaretter och cigaretter med filter exempelvis.

Den nya regeringen motiverar det förändrade uppdraget med att man följer det som riksdagen beslutade när ANDTS-strategin behandlades i riksdagen 15 juni 2021. Då ställde sig en majoritet i riksdagen bakom att regeringen skulle återkomma med ett förslag till nytt övergripande mål i ANDTS-strategin, som tar hänsyn till varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka.

I diskussionen inför beslutet lyftes att det viktigaste är att få bort rökningen.

– Det är viktigt att lägga stora resurser på att stoppa tobaksepidemin, men lösningen är inte att introducera nya produkter. De som är beroende vill ju bli fria från det, inte byta ett beroende mot något annat. Dessutom används de nya produkterna i hög grad av unga människor som aldrig har rökt, säger Linnea Hedman.
­­­

Läs vidare