Kommunen ser en ökning av öppen tobaksanvändning hos elever i grundskolan. Dessutom förser äldre elever yngre elever med tobak i olika former. Utskottet för lärande och stöd har därför beslutat att införa tobaksfri skoltid för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Läs mer här

Läs vidare