Tobaksfaktas sammanlagda betyg till Moderaterna: Underkänt. När ska M börja prioritera folkhälsan? Politiken känns omodern. Gör gärna en studieresa till partikollegorna i Storbritannien som just nu planerar bland annat att införa neutrala tobaksförpackningar!

Varje år dör enligt aktuella data från Socialstyrelsen 12000 svenskar av tobaksskador, 33 varje dag. Samtidigt rekryterar tobaksindustrin årligen omkring 20000 nya konsumenter, barn och ungdomar, till ett ofta livslångt tobaksbruk. Tobaksbruket beräknas dessutom kosta samhället drygt 30 miljarder varje år.

Tabellen på denna länk visar hur Moderaterna och övriga riksdagspartier svarade.

Tobaksfaktas bedömning:
Moderaternas tobakspolitik ser mer till tobaksindustrins bästa än till barnens och ungdomarnas bästa. Moderaterna är, i jämförelse med såväl de andra Allianspartierna som oppositionen, det parti som har den absolut sämsta tobakspolitiken. Bara SD har en sämre tobakspolitik.

Moderaterna har i flera decennier motarbetat olika regleringar av tobaksindustrin. Partiet var exempelvis emot det reklamförbud som infördes på 1990-talet, ratificeringen av tobakskonventionen 2005 och införandet av rökfria serveringar samma år. Moderaterna förordar inte heller fler rökfria miljöer trots att de som regeringsparti varit med om att beställa en utredning av Folkhälsomyndigheten om just fler rökfria miljöer, inte minst utomhus (lekplatser, badstränder, parker…).

En ljuspunkt är att Moderaterna förordar skatteinstrumentet som konsumtionsdämpare, det är en erkänt effektiv åtgärd. Men i övrigt förordar Moderaterna mest åtgärder som inte bevisats effektiva för att minska tobakskonsumtionen – t.ex. övervakning av åldersgränsen.

Särskilt bekymrande är att Moderaterna fortsätter att motarbeta effektiva åtgärder för att motverka tobaksindustrins rekrytering av nya konsumenter bland ungdomar, som exponeringsförbud för tobak och standardiserade, neutrala tobaksförpackningar. Det är också oroväckande att Moderaterna inte förstår vikten av etiska riktlinjer för att skydda tobakspolitiken från tobaksindustrins påverkan.

Om Tobaksfaktas partibetyg

Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldernVal 2014 # Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel.070-7426006
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel.072-7417433

Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

  • Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.
  • Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.
  • Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.
  • Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken.
  • Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.
  • Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.
  • Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.
  • Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.
  • Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser.
  • Sverige bör dessutom som tidigare bidra aktivt i det internationella tobaksförebyggande arbetet och bl. a. ge stöd till resurssvaga länder.

Läs vidare