– Det är mycket glädjande att miljöutskottet stod emot tobaksindustrins lobbyism, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medlem av miljöutskottet.

I och med onsdagens omröstning har EU kommit ännu ett steg närmare ett reviderat tobaksproduktdirektiv. Miljöutskottet har huvudrollen i parlamentets bearbetning av EU-kommissionens direktivförslag.

Utskottet ställde sig bakom förslaget att 75 procent av fram- och baksida på tobakspaketen ska utgöras av varningstext och bild. Utskottet röstade också för strikta regler för tillsatser i röktobak och förbud för gränsöverskridande försäljning på internet.

– Jag är glad att mentolcigaretter och extra smala cigaretter förbjuds, säger Carl Schlyter.

Förbudet för Sverige att exportera snus består, men EU kommer inte att bestämma vilka smaktillsatser som får finnas i snus. Det förblir en svensk sak att reglera.

– Nu bör Sverige ta tillfället att ta en nationell diskussion om avarterna på snusmarknaden såsom godissnus och fruktsnus, som lockar in unga i nikotinberoende, säger Carl Schlyter.

Miljöutskottets omröstning innebär en förstärkning av EU-kommissionens förslag genom krav på att alla tillsatser i röktobak måste vara godkända på förhand enligt mycket strikta principer. Tillsatserna får inte göra tobaken mer attraktiv eller skadlig, eller öka beroendet.

– Vårt fokus är att förhindra industrin från att rekrytera nya rökare bland unga, säger socialdemokraten Linda McAvan, England, som är miljöutskottets huvudansvariga i arbetet med tobaksproduktdirektivet.

Flera andra utskott i parlamentet har gått åt motsatt håll mot miljöutskottet och i stället velat tunna ur EU-kommissionens direktivförslag.

Parlamentet ska rösta om förslaget i plenum i Strasbourg i höst. Sedan vidtar förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet innan ett slutligt beslut om direktivet kan fattas.

Länk till miljöutskottets pressmeddelande om omröstningen

Läs vidare