Studien har kvantifierat skadan som mentolcigaretter har orsakat den amerikanska befolkningen. Forskarna uppskattar att mentolcigaretter var ansvariga för 10,1 miljoner extra rökare, 3 miljoner förlorade levnadsår och 378000 förtida dödsfall under perioden 1980–2018.

Mentol ger en kylande effekt i halsen och luftvägarna, minskar irritation av cigarettrök, vilket underlättar för ungdomar och unga vuxna att börja röka samt försvårar rökstopp.

Läs studien här

 

Läs vidare