Ett förslag till förändrat tobaksdirektiv väntas, efter försening, komma nästa år. Som ett led i revideringen inbjöds alla intresserade i unionen att komma med synpunkter. Remissrundan slog rekord. Normalt brukar ett 100-tal organisationer och personer höra av sig när EU gör sådana här inbjudningar. Den här gången kom 85000 svar.

Polen och Italien stod dock för två tredjedelar av svaren, och 99 procent av de italienska svaren är identiska. En kampanj orkestrerad av en organisation som representerar 75 procent av de italienska tobakshandlarna lyckades få 30 000 av medlemmarna att skicka in samma svar.

Men synpunkter inkom också från regeringar och EU-parlamentariker, alltså de som i slutändan röstar om snusförbudet. Av deras svar framgår det att en majoritet av EU-länderna och EU-parlamentarikerna vill ha kvar förbudet.

Kommissionens frågeformulär hade tre alternativ: upphävt snusförbud, fortsatt snusförbud och förbud för alla typer av muntobak, inklusive snus. Majoriteten av länderna vill ha ett totalförbud för muntobak, några vill behålla snusförbudet medan ”ett väldigt litet antal” länder vill att snusförbudet avskaffas.

De länder som är för ett fortsatt förbud menar att även om en del av produkterna medför lägre hälsorisker är ändå alla tobaksprodukter farliga för hälsan.

Resultatet är ett bakslag för både Sveriges riksdag, som ställt sig bakom regeringens ansträngningar att få EU att avskaffa snusförbudet. Handelsminister Ewa Björling (M) har flera gånger skrivit brev till EU-kommissionen i frågan.

Sverige är det enda EU-land som är undantaget från det nuvarande snusförbudet.

Läs vidare