Dagen går av stapeln i form av en kampanj med fokus på att öka medvetenheten om:

• den negativa inverkan som tobak har på människors lunghälsa, från cancer till kronisk respiratorisk sjukdom
• Den grundläggande rollen lungorna spelar för alla människors hälsa och välbefinnande

Förutom det är målet med kampanjen att uppmana regeringar och allmänhet till handling för att minska tobaksförbrukningen.

Läs mer på WHO:s hemsida

Läs vidare