– De uppgifter som förekommer i de svenska medierna måste ha sin källa i Sverige. Från EU-kommissionens sida har inga nya kontakter om tobaksdirektivet tagits med den svenska regeringen, säger Hälsokommissionärens talesman Frederic Vincent till Tobaksfakta.

Frågan om att reglera smaktillsatser för att göra tobaken mindre lockande för barn och ungdomar ingår i ett av de sex områden i det nya tobaksproduktdirektiv som för närvarande bearbetas i EU-kommissionen. Det är väl känt eftersom förslaget var ute på remiss via nätet i flera månader 2010.

I USA finns redan ett förbud för sådana tillsatser, och det utgör inget hinder för Swedish Match att sälja sitt snus i landet.

– Det pågår diskussioner om vilka tillsatser som ska förbjudas, men det finns inget beslut, säger Vincent. Den produkt som det framför allt gäller är cigaretter.

– Ingredienserna är viktiga, har hälsokommissionären sagt. Tobaksbolagens fantasi är gränslös när det gäller bland annat nya smaktillsatser vars funktion är att locka unga människor att börja använda och bli beroende av tobak.

– Tillsatsfrågan kommer att tacklas slutgiltigt efter sommaren, så än är det omöjligt att säga vad resultatet blir, säger Frederic Vincent.

De områden som berörs är vilka produkter som ska omfattas av direktivet, rökfri tobak (om det svenska snuset ska få säljas i övriga EU-länder), information till konsumenterna, rapportering om ingredienser, reglering av tillsatser och åtgärder för att göra tobaken mindre tillgänglig, t ex genom exponeringsförbud på säljställen.

– Några diskussioner om att förbjuda svenskt snus över huvud taget har inte förekommit, säger Frederic Vincent.

Bakgrunden till att EU vill skärpa tobaksdirektivet är att tobaksbruket orsakar att en halv miljon människor inom Unionen dör av sitt tobaksbruk varje år.

Läs vidare